Crynodeb o'r Grantiau sydd ar gael

Cysylltwch â'r Adran Grantiau Cyhoeddi i gael y manylion llawn am gynlluniau i gefnogi cyhoeddi yn Saesneg.

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol

Grantiau tuag at gynhyrchu llyfrau llenyddol neu ddiwyllianol o ddiddordeb Cymreig neu gan awduron sy'n byw yng Nghymru, i oedolion neu blant.


Grantiau Refeniw

Grantiau tuag at orbenion a rhaglenni llenyddol cyhoeddwyr a leolir yng Nghymru. Dylai cyhoeddwyr sydd eisoes yn cyhoeddi llenyddiaeth Saesneg o Gymru, ac a hoffai wybod mwy am y posibilrwydd o dderbyn nawdd refeniw, gysylltu â'r Adran Grantiau Cyhoeddi.


Blaendaliadau / Comisiynau i Awduron a Darlunwyr

Grantiau i alluogi cyhoeddwyr i gynnig blaendal ar freindaliadau neu i dalu ffioedd comisiynu i awduron neu ddarlunwyr i greu gwaith o safon ac eang ei apêl.


Grantiau Marchnata

Grantiau tuag at hyrwyddo teitlau unigol neu grwpiau o deitlau y mae disgwyl i’w gwerthiant fod yn uchel.


Cefnogi Swyddi

Cyfraniadau tuag at gost cyflogi staff golygyddol a marchnata. Dosrannwyd y gyllideb gyfan ar gyfer y cyfnod sy'n dod i ben ym Mawrth 2017 (yn ddibynnol ar berfformiad boddhaol). Bydd yr Adran Grantiau Cyhoeddi yn hysbysebu canllawiau mewn da bryd ar gyfer ceisiadau yn y dyfodol.


Cylchgronau Diwylliannol

Comisiynwyd adolygiad annibynnol gan y Cyngor Llyfrau o’r ddarpariaeth ar gyfer cylchgronau a gwblhawyd yn 2013 (gweler http://www.cllc.org.uk/ni-us/cyhoeddiadau-publications/ymchwil-research?diablo.lang=cym). O ganlyniad, hysbysebwyd cynllun newydd ar gyfer y cyfnod ariannu Ebrill 2015 - Mawrth 2019, gyda dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Cam 1 ar 15 Awst 2014 a cheisiadau llawn ar 1 Hydref 2014 Mae'r cynllun yn noddi cylchgronau newydd a sefydledig sy'n cynnwys ysgrifennu rhagorol a newyddiaduraeth dreiddgar ar ystod eang o bynciau gan gynnwys gwleidyddiaeth a materion cyfoes, diwylliant a'r celfyddydau.


Grantiau i Gylchgronau Bach a Gweisg Bychain

Grantiau i gefnogi mentrau cyhoeddi bach, lleol yn aml, ac i hybu doniau creadigol newydd.

Grantiau Gweithgareddau Marchnata Bach

Grantiau bach tuag at hyrwyddo teitlau llenyddol unigol neu grwpiau o deitlau. Nod y cynllun hwn yw ariannu lansiadau a gweithgareddau marchnata bach.


Cyrsiau Hyfforddi

Mae cronfa fechan i’w defnyddio ar gyfer cyrsiau i gyhoeddwyr a ddarperir gan Gyngor Llyfrau Cymru. Cynhaliwyd hyfforddiant diweddar ar olygu, marchnata a rheoli busnes. Am ragor o fanylion cysylltwch â’r Adran Grantiau Cyhoeddi.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein