Crynodeb o'r Grantiau sydd ar gael

Cysyllter â'r Adran Grantiau Cyhoeddi i gael y manylion llawn am gynlluniau i gefnogi cyhoeddi yn Gymraeg.

Grantiau Llyfrau Unigol

Grantiau i ystod eang o lyfrau, gan gynnwys llyfrau ffeithiol a ffuglen, a gweithiau llenyddol, i oedolion a phlant.

Grantiau Rhaglen

Cynllun lle rhoddir cyllideb am flwyddyn i gyhoeddwyr ar gyfer rhaglen sy’n cynnwys o leiaf 8 teitl. Rhaid i gyhoeddwr fod wedi cyhoeddi llyfrau o dan y cynllun Grantiau Llyfrau Unigol cyn y gall wneud cais i fod yn Gyhoeddwr Grant Rhaglen.

Taliadau i Awduron

Grantiau sy’n galluogi cyhoeddwyr i gynnig comisiynau a thaliadau cystadleuol i awduron am weithiau ag apêl eang iddynt, i oedolion ac i blant.

Taliadau i Ddarlunwyr a Ffotograffwyr a Dylunwyr

Grantiau i alluogi cyhoeddwyr i gomisiynu gwaith gwreiddiol ar gyfer llyfrau darluniadol i oedolion ac i blant.

Cefnogi Swyddi

Grantiau tuag at gost cyflogi golygyddion creadigol.

Grantiau Marchnata

Grantiau ar gyfer noddi gweithgaredd marchnata a chynyddu gwerthiant llyfrau a dderbyniodd grant cyhoeddi.

Cylchgronau

Amcan y cynllun yw sicrhau cyhoeddi amrywiaeth o gylchgronau Cymraeg bywiog ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n cynnwys ysgrifennu da a lle bo hynny’n briodol, newyddiaduraeth safonol, adolygiadau a thrafodaethau ar nifer o bynciau amrywiol. Mae’r Cyngor yn dyfarnu trwyddedau i gylchgronau am gyfnodau o hyd at dair blynedd. Dyfarnwyd grantiau ym mis Medi 2015 ar gyfer darpariaeth 2016-19.

Gwasanaeth Newyddion

Rhoddir grant i gynnal gwasanaeth newyddion ar-lein trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd cynhelir y gwasnaeth gan gwmni Golwg Newydd Cyf. ac fe’i gelwir yn Golwg360. Mae’r cytundeb presennol yn rhedeg o 2014 hyd Fawrth 2017.

Grantiau Electronig

Mae grant bychan ar gael i ddatblygu deunydd electronig, e-lyfrau ac apps yn benodol.

Grantiau i Gêmau

Grantiau tuag at gyhoeddi gêmau, i oedolion ac i blant, sydd â’r defnydd o iaith yn ganolog iddynt.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein