Cyfieithiadau, Cydargraffiadau a Llyfrau Dwyieithog

Nid yw'r Cyngor Llyfrau yn cynnig grantiau yn uniongyrchol i gyfieithwyr. Ond, mae'n bosibl cael peth cefnogaeth tuag at waith cyfieithu (o'r Gymraeg i'r Saesneg, neu o unrhyw iaith i'r Gymraeg) trwy'r cynlluniau canlynol.

Cynlluniau ar gyfer Cyhoeddi yn Gymraeg

Grantiau Llyfrau Unigol
Grantiau Rhaglen
Taliadau i Awduron

Cynlluniau ar gyfer Cyhoeddi yn Saesneg

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol
Grantiau Refeniw
Blaendaliadau / Comisiynau i Awduron
Comisiynau Llenyddol Bach

Mae grantiau tuag at gostau cyhoeddi cyfieithiadau, cydargraffiadau a llyfrau dwyieithog ar gael trwy'r cynlluniau canlynol:

Cynlluniau ar gyfer Cyhoeddi yn Gymraeg

Grantiau Llyfrau Unigol
Grantiau Rhaglen

Grantiau ar gyfer Cyhoeddi yn Saesneg

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol
Grantiau Refeniw

Pan fo angen (e.e. wrth ystyried cais am grant cyhoeddi tuag at gyhoeddi llyfr dwyieithog), bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn cyflwyno'r cais gerbron ei ddau banel, y Panel Grantiau Cyhoeddi Cymraeg a'r Panel Grantiau Cyhoeddi Saesneg. Mewn achosion o'r fath, un cais yn unig sydd ei angen gan y cyhoeddwr. Yn achos cydargraffiadau (hynny yw, lle ceir fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r un llyfr), mae angen ceisiadau ar wahân.

Cynghorir ymgeiswyr i drafod eu prosiectau ymlaen llaw gyda Richard Owen (cyhoeddiadau Cymraeg) neu Lucy Thomas (cyhoeddiadau Saesneg) yn y cyfeiriad isod.

Yr Adran Grantiau Cyhoeddi
Cyngor Llyfrau Cymru
Castell Brychan
Aberystwyth
Ceredigion SY23 2JB
Ffôn: 01970 624151 Ffacs: 01970 625385
e-bost: arwel.jones@llyfrau.cymru; lucy.thomas@llyfrau.cymru

Dyma'r prif ffynonellau eraill ar gyfer nawdd yn y maes hwn.

Academi Mae cyfieithwyr yn gymwys i geisio am ysgoloriaethau prynu amser. Nid yw'r grantiau hyn ar gael i gyhoeddwyr.

Cyfnewidfa Lên Cymru Mae'r corff hwn yn cynnig grantiau tuag at gyfieithu llenyddiaeth o Gymru, yn Gymraeg ac yn Saesneg, i ieithoedd eraill. Rhydd flaenoriaeth i gyhoeddiadau sy'n debyg o gyrraedd marchnad trwy Gymru gyfan a'r tu hwnt. Nid yw'n ariannu cyfieithu i'r Gymraeg.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein