Dyddiadau Cau

Dyddiadau’r Panel (Cyffredinol):

Mae llawer ohonoch wedi holi’n ddiweddar am ddyddiadau paneli’r dyfodol. Byddwch cystal a nodi bod dyddiadau’r Panel sy’n dilyn yn cael eu penderfynu ar ddiwedd pob cyfarfod Panel. Ond gallwch gynllunio’n fras ar sail y patrwm a ganlyn:

Panel

Dyddiad Panel

Dyddiad Cau Unigol

Dyddiad Cau A

Mawrth

Canol y mis

Canol Ionawr

Diwedd Ionawr

Mehefin

Canol y mis

Canol Ebrill

Diwedd Ebrill

Tachwedd

Canol y mis

Canol Medi

Diwedd Medi

OND y Panel fydd yn penderfynu ar ddyddiadau eu cyfarfodydd a gall y patrwm hwn newid. Bydd y dyddiadau cywir bob amser ar wefan y Cyngor ac yn y llythyr a ddaw ar ôl y Panel. Dylech edrych yma cyn gweithredu.

Dyddiadau’r Panel nesaf (Penodol):

Oherwydd y sefyllfa bresennol ynglŷn â Covid-19, bydd y Panel Grantiau yn cwrdd yn fisol i drafod y ceisiadau am grantiau. Trafodir unrhyw geisiadau a dderbynnir cyn diwedd y mis blaenorol. Bydd ceisiadau am grantiau cynhyrchu unigol yn cael eu trafod y mis canlynol pan fydd adroddiad darllenydd wedi dod i law.

Cynhelir cyfarfodydd llawn o’r Panel dair gwaith y flwyddyn fel arfer ym mis Mawrth, Mehefin a Tachwedd.

Hysbysir cyhoeddwyr pan fydd y drefn hon yn newid.

Dyddiadau Cyhoeddi Llyfrau Nadolig:

Dyddiad cyhoeddi ar gyfer derbyn bonws, rhwng 11 Medi ac 09 Hydref, 2020
Pob llyfr grant Nadolig i'w gyhoeddi erbyn 30 Hydref, 2020
Noder: bydd yna gosb o £200 ar gyfer pob llyfr a gyhoeddir ar ôl 30 Hydref, 2020

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein