Grantiau

Mae'r Cyngor Llyfrau'n cynnig grantiau tuag at gyhoeddi ystod eang o lyfrau a chylchgronau, i oedolion a phlant, yn cynnwys deunydd hamdden a theitlau llenyddol.

Dewiswch un o'r isod os gwelwch yn dda:

Newydd: Canllawiau Cronfa Argyfwng Coronafeirws – Cyhoeddwyr

Grantiau i Gyhoeddwyr (deunydd Cymraeg)

Grantiau i Gyhoeddwyr (deunydd Saesneg)

Gwybodaeth i Awduron

Gwybodaeth i Lyfrwerthwyr

Os ydych am drafod unrhyw agwedd ar waith yr Adran Grantiau, mae croeso i chi gysylltu â’r canlynol:

Grantiau at ddeunydd Cymraeg:

R. Arwel Jones
Pennaeth yr Adran Grantiau
Cyngor Llyfrau Cymru
Castell Brychan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2JB
Ffôn: 01970 624151
Ffacs: 01970 635385
E-bost: arwel.jones@llyfrau.cymru

Cylchgronau Cymraeg

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn cefnogi amrywiaeth o gylchgronau Cymraeg bywiog ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n cynnwys ysgrifennu da a lle bo hynny’n briodol, newyddiaduraeth safonol, adolygiadau a thrafodaethau ar nifer o bynciau amrywiol. Mae’r gefnogaeth hon bob amser yn ddibynnol ar nawdd Llywodraeth Cymru.

Gweler rhestr o’r cylchgronau a gefnogwyd rhwng 2012 a 2016 yma.

Gweler rhestr o’r cylchgronau y bwriedir eu cefnogi rhwng 2016 a 2019 yma.


Am ragor o wybodaeth cysyllter ag Adran Grantiau Cyhoeddi. Drwy e-bost i arwel.jones@llyfrau.cymru neu ffonio 01970624151.


Grantiau at ddeunydd Saesneg:

Ashley Owen
Swyddog Datblygu Grantiau (Saesneg)
Cyngor Llyfrau Cymru
Castell Brychan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2JB
Ffôn: 01970 624151
Ffacs: 01970 635385
E-bost: English.grants@books.wales

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein