Dylunio

Mae'r Adran Ddylunio yn cynnig gwasanaeth dylunio i gyhoeddwyr yng Nghymru. Bob blwyddyn bydd hyd at 100 o deitlau gwahanol yn mynd trwy ddwylo'r Adran.

Mae'r Adran yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

Dylunio cloriau llyfrau

Dylunio llyfrau o glawr i glawr

Darparu deunydd gweledol, megis darluniau a ffotograffau, ar gyfer llyfrau.

Mae'r Uwch-Swyddog Dylunio a'r Swyddog Dylunio yn ddylunwyr graffig profiadol. Er eu bod yn ymgymryd â rhan sylweddol o waith yr Adran eu hunain, maent hefyd yn cydweithio â rhwng 30 a 40 o ddylunwyr, darlunwyr a ffotograffwyr allanol, gan fanteisio ar eu harbenigedd yn y gwahanol feysydd.

Yr Adran sy'n gyfrifol am ddylunio holl gyhoeddiadau mewnol Cyngor Llyfrau Cymru.

Gwahoddir dylunwyr a darlunwyr a fyddai'n hoffi gweithio ar lyfrau i gysylltu â ni:

Sion Ilar
Pennaeth yr Adran Ddylunio
Cyngor Llyfrau Cymru
Castell Brychan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2JB
Ffôn: 01970 624151
Facs: 01970 625385
E-bost: sion.ilar@llyfrau.cymru

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein