Gwerthu a Marchnata

  • Mae'r tîm gwerthu a marchnata yn gyfrifol am hyrwyddo llyfrau o Gymru. Mae cynrychiolwyr y Cyngor yn ymweld yn gyson â siopau ledled Cymru ac mae'r archebion a dderbynnir yn cael eu prosesu drwy Ganolfan Ddosbarthu'r Cyngor. Mae gan y Cyngor gysylltiadau â dosbarthwyr llyfrau ym Mhrydain i sicrhau bod llyfrau o Gymru ar gael ar draws y byd. I gael gwybodaeth bellach am lyfrau o Gymru a theitlau sydd mewn stoc yn y Ganolfan Ddosbarthu ewch i www.gwales.com.

  • Mae tîm o dri cynrychiolydd yn ymweld â siopau llyfrau a mannau gwerthu eraill ledled Cymru.

  • Mae'r Adran Gwerthu a Marchnata yn gweinyddu'r Cynllun Ymestyn sy'n cefnogi llyfrwerthwyr i drefnu stondin lyfrau mewn amrywiol ddigwyddiadau drwy Gymru.

  • Mae'r Adran hefyd yn ymwneud â'r trefniadau ar gyfer stondinau yng Ngŵyl y Gelli, y Sioe Amaethyddol a'r Eisteddfod Genedlaethol.

  • Yr Adran sy'n gyfrifol am gynlluniau hyrwyddo Llyfr y Mis a Llyfr Saesneg y Mis.

  • Cyhoeddir atodiadau hysbysebu a chatalogau yn rheolaidd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:


Helena O'Sullivan
Pennaeth yr Adran Gwerthu a Marchnata
Cyngor Llyfrau Cymru
Uned 16 Parc Menter Glanyrafon
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3AQ
Ffôn: 01970 624455
Ffacs: 01970 625506
E-bost: helena.osullivan@llyfrau.cymru

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein