Cystadlaethau Llyfrau i Ysgolion Cynradd 2010

CYSTADLAETHAU LLYFRAU CYMRAEG – 2010

BLWYDDYN 3 a 4

1. TLWS COFFA ANWEN TYDU

1af Ysgol Gynradd Gymorthedig Llanwenog, Ceredigion

Cydradd 2ail Ysgol Gymraeg Login Fach, Abertawe

Cydradd 2ail Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth, Gwynedd

2. TARIAN DR DEWI DAVIES

1af Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Cydradd 2ail Ysgol Gymorthedig Llanwenog, Ceredigion

Cydradd 2ail Ysgol Glantwymyn, Powys

3ydd Ysgol y Wern, Caerdydd

BLWYDDYN 5 a 6

1. TLWS COFFA ANWEN TYDU

1af Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd, Powys

Cydradd 2ail Ysgol Santes Tudful, Merthyr

Cydradd 2ail Ysgol Pen Barras, Rhuthun, Sir Ddinbych

2. TARIAN DR DEWI DAVIES

1af Ysgol Pen Barras, Rhuthun, Sir Ddinbych

Cydradd 2ail Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd, Powys

Cydradd 2ail Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Sir Gaerfyrddin

Cydradd 3ydd Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Ceredigion

Cydradd 3ydd Ysgol Melin Gruffydd, Caerdydd

Ysgol Gynradd Gymorthedig Llanwenog, Ceredigion

Afan ab Alun gyda phlant Ysgol Gynradd Gymorthedig Llanwenog, Ceredigion, enillwyr Tlws Coffa Anwen Tydu i Flynyddoedd 3 a 4.

Ysgol Gynradd Cefn Coch, Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Ysgol Gynradd Cefn Coch, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, enillwyr Tarian Dr Dewi Davies i Flynyddoedd 3 a 4.

Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd, Powys

Afan ab Alun gyda phlant Ysgol Dafydd Llwyd, y Drenewydd, Powys, enillwyr Tlws Coffa Anwen Tydu i Flynyddoedd 5 a 6.

Ysgol Pen Barras, Rhuthun, Sir Ddinbych

Ysgol Pen Barras, Rhuthun, sir Ddinbych, enillwyr Tarian Dr Dewi Davies i Flynyddoedd 5 a 6

CYSTADLAETHAU SAESNEG

1af Ysgol Gymraeg Y Fenni, Sir Fynwy

2ail Cynwyd Sant, Pen-y-bont ar Ogwr

3ydd Ysgol Arberth Sir Benfro,

Cyflwyniad Gorau

Cynwyd Sant, Pen-y-bont ar Ogwr

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein