Gwobrau Tir na n-Og 2007

GWOBRAU TIR NA N-OG 2007

Cyhoeddwyd enwau enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2007 ar raglen 'Wedi Saith', nos Lun, 7 Mai.

Cyflwynir y gwobrau’n flynyddol gan y Cyngor Llyfrau i anrhydeddu gwaith awduron ac arlunwyr llyfrau plant mewn tri chategori; categori cynradd Cymraeg, categori uwchradd Cymraeg a llyfr Saesneg gorau’r flwyddyn gyda chefndir dilys Cymreig. Noddir dwy o’r gwobrau gan CILIP Cymru.

1. CATEGORI CYNRADD CYMRAEG

Enillydd: Mair Wynn Hughes - Ein Rhyfel Ni (Gwasg y Bwthyn)
Enillydd y wobr yn y categori cynradd yw MAIR WYNN HUGHES am ei nofel Ein Rhyfel Ni (Gwasg y Bwthyn), stori ar gyfer plant 9–11oed am ifaciwîs o Lerpwl sy’n dod i ardal wledig ar Ynys Môn yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac, yn ymgartrefu ac yn magu hyder yno. Dyma’r pedwerydd tro i Mair Wynn Hughes ennill Gwobr Tir na n-Og, ac yn gynharach eleni, cyflwynwyd Tlws Mary Vaughan Jones iddi am ei chyfraniad arbennig i faes llyfrau plant dros gyfnod o flynyddoedd.

2. CATEGORI UWCHRADD CYMRAEG

Enillydd: Gareth F. Williams - Adref Heb Elin (Cyfres Whap!) (Gwasg Gomer)
Enillydd y wobr yn y categori uwchradd yw GARETH F. WILLIAMS am ei nofel Adref Heb Elin (Cyfres Whap!) (Gwasg Gomer), nofel afaelgar ar gyfer pobl ifanc am ferch ddwy ar bymtheg oed a ddiflannodd o'i chartref, ac effaith ei diflaniad dirybudd, annisgwyl ar ei rhieni ac ar ei chwaer. 'Clatsien o nofel sy’n ddifyrrwch difrifol.' Dyma’r trydydd tro i Gareth F. Williams ennill Gwobr Tir na n-Og.

3. Y WOBR SAESNEG

Enillydd: Daniel Morden - Dark Tales from the Woods (Gomer/Pont Books)
Dyfarnwyd y wobr am y llyfr Saesneg gorau i DANIEL MORDEN am ei nofel Dark Tales from the Woods (Gomer/Pont). Saith stori fer ar gyfer plant 9 oed i fyny, yn cynnwys adrodd bywiog ar straeon y sipsiwn, yn seiliedig ar storïau Abram Wood. Yn y casgliad hwn, gwelir dawn y storïwr ar ei orau.

Dywedodd Menna Lloyd Williams, Pennaeth Adran Llyfrau Plant, Cyngor Llyfrau Cymru:
'Y mae’r llyfrau sydd wedi cyrraedd y brig yn arwydd o safon arbennig llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru y dyddiau hyn, a hefyd o'r ystod eang o lyfrau sydd ar gael.'

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein