Gwobrau Tir na n-Og 2010

GWOBRAU TIR NA N-OG 2010

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru enwau enillwyr gwobrau Cymraeg Tir na n-Og o lwyfan Eisteddfod yr Urdd.

CATEGORI CYNRADD

Enillydd y wobr yn y categori cynradd yw Trwy’r Tonnau – Manon Steffan Ros (Y Lolfa).

Dyma nofel fywiog a byrlymus. Ynddi ceir stori gyffrous wrth i Cledwyn, Siân a Gili Dŵ fynd ar antur arall i wlad hudol Crug, sy’n llawn creaduriaid gwahanol. Mae’n gyfrol afaelgar ac yn cynnwys neges foesol, oesol, fydd yn sicr o apelio at ddarllenwyr 9–13 oed.

Magwyd Manon Steffan Ros yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen, ac mae hi bellach yn byw ym Mhennal, Bro Dysynni, ger Machynlleth. Enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfodau Cenedlaethol Eryri ac Abertawe.

Meddai Manon Steffan Ros, ‘Dwi wrth fy modd yn ’sgwennu i blant, ac mae ennill gwobr Tir na n-Og yn golygu cymaint i mi.’

CATEGORI UWCHRADD

Enillydd y wobr yn y categori uwchradd yw Codi Bwganod – Rhiannon Wyn (Y Lolfa).

Mae Codi Bwganod yn cynnwys y digrif a’r difrif, y tristwch a’r anhygoel. Dyw Erin, prif gymeriad y nofel, ddim eisiau symud i Blas Ceirios – tŷ a esgorodd ar ffrwyth llafur blynyddoedd o waith adnewyddu ar ran ei mam. Mae mam Erin a Robin Rici yn dod yn ffrindiau agos ond ni wyddant fod gan Erin ffrind hefyd – ysbryd cyfeillgar. Mae’r nofel yn symud yn llyfn a diymdrech ac mae’r ddeialog a’r hiwmor ffres yn ogleisiol iawn.

Mae Rhiannon Wyn yn enedigol o’r Groeslon, Caernarfon. Ar ôl graddio mewn Cymraeg a Gwleidyddiaeth o Goleg Prifysgol Aberystwyth, bu’n teithio o gwmpas y byd am flwyddyn. Bellach mae’n gweithio fel sgriptwraig ar Rownd a Rownd a Pobol y Cwm. Dyma ei nofel gyntaf ar gyfer pobl ifanc. Meddai Rhiannon, ‘Mae derbyn y wobr wedi rhoi hwb a hyder i mi gario ymlaen efo prosiectau unigol.’

Ychwanegodd Menna Lloyd Williams, Pennaeth Adran Llyfrau Plant, Cyngor Llyfrau Cymru, ‘Testun llawenydd a balchder mawr yw mai nofelwyr ifanc – a newydd – yw enillwyr Gwobrau Tir na n-Og eleni. A dyw hynny ddim yn syndod, mae inc yng ngwaed y ddwy ohonynt – Manon yn ferch i’r bardd a’r cyfansoddwr, Steve Eaves, a Rhiannon hithau’n ferch i’r awdur Eirug Wyn. Mae’n argoeli’n wych ar gyfer dyfodol y nofel Gymraeg.’

Manon Steffan Ros a Rhiannon Wyn

Manon Steffan Ros a Rhiannon Wyn

Gwobrau Saesneg Tir na n-Og 2010

Enillydd y wobr Saesneg eleni yw Paul Manship am ei gyfrol Dear Mr Author, nofel ar gyfer pobl ifanc. Dyma stori afaelgar a doniol wedi’i lleoli yng Nghasnewydd. Mae yma wreiddioldeb a chlyfrwch ac mae’n nofel sy’n symud yn gyflym. Y prif gymeriad yw Sam Willoughby, bachgen unarddeg oed, sy’n ymdrechu’n galed i lwyddo, ond yn methu oherwydd ei orfrwdfrydedd. Cyhoeddir Dear Mr Author gan Pont Books, Gwasg Gomer.

Ganed Paul Manship yng Nghasnewydd ond treuliodd flwyddyn yn byw yn Ne Affrica pan oedd yn saith oed. Mae’n athro mewn ysgol gynradd yng Nghasnewydd a dywed ei fod yn cael syniadau ar gyfer ei lyfrau o’i waith fel athro, gwylio ffilmiau ynghyd â’i ddychymyg byw. Mae’n awdur dwy nofel arall – The Cube a Rewind.

Paul Manship

Paul Manship

Dywedodd Paul Manship:‘Dechreuais ysgrifennu ddeng mlynedd yn ôl, yn rhannol oherwydd i mi gael fy ysbrydoli gan y llyfrau yr oeddwn yn eu darllen i’m dosbarth, yn arbennig The Snow Spider gan Jenny Nimmo. Mae’n hynod o gyffrous meddwl fy mod yn derbyn gwobr sydd wedi’i hennill yn y gorffennol gan awduron a darlunwyr o fri fel Frances Thomas, Graham Howells a Daniel Morden. Mae ennill Gwobr Tir na n-Og wedi rhoi chwistrelliad o anogaeth i mi ar gyfer y dyfodol.’

Noddir y wobr gan CILIP Cymru ac fe’i cyflwynwyd i’r awdur yn ystod derbyniad yng nghynhadledd CILIP yn Llandrindod, Powys.

Meddai Menna Lloyd Williams, Pennaeth Adran Llyfrau Plant Cyngor Llyfrau Cymru,‘Roedd y cynhaeaf toreithiog o lyfrau a ystyriwyd ar gyfer y wobr yn adlewyrchu safon uchel llyfrau plant yng Nghymru heddiw. Mae’r enillydd a’r cyhoeddwr i’w llongyfarch yn fawr iawn.’

Gwobrau Tir na n-Og 2010

I wylio fideos o awduron buddugol 2010 cliciwch isod.