Comic Mellten yn herio cartŵnwyr ifanc i greu eu campwaith eu hunain

1 Maw 2019

Mae’n Ddydd Gŵyl Ddewi ac mae'r comic Cymraeg i blant, Mellten, yn galw ar blant o bob cwr o Gymru i afael mewn pensil a phennau lliwio a chreu campwaith o gymeriad cartŵn eu hunain a allai fod yn ffrind i Boc y ddraig.

Mae bron yn Ddiwrnod y Llyfr 2019 (7 Mawrth) hefyd, ac mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi lansio cystadleuaeth sy’n rhan o ymgyrch i annog ysgolion, siopau llyfrau, colegau, llyfrgelloedd, busnesau a chartrefi ledled y genedl i ymuno yn y pleser o ddarllen llyfr a rhannu stori.

Mae’r comic chwarterol yn gymysgedd o storïau, jociau, posau a chystadlaethau ac mae darlunydd y comic, Huw Aaron, yn enwog am ei ddwdlan o greaduriaid annaearol a rhyfeddol yn ei lyfrau. Mae’r gystadleuaeth ar agor o blant o bob oed ac yn cau ar 12 Ebrill.  

Bydd y cartŵn buddugol yn ennill tocyn llyfr gwerth £40, darn o waith celf gwreiddiol gan Huw Aaron a bydd y cartŵn yn cael ei ddangos yn rhifyn nesaf y comic.  Bydd y rhai a oedd bron ag ennill yn cael tocyn llyfr gwerth £15 a bydd y 30 o ysgolion cyntaf i anfon eu cartwnau i'r gystadleuaeth yn cael tanysgrifiad blwyddyn i Mellten.  Gellir anfon y cymeriadau cartŵn at cllc.plant@llyfrau.cymru; neu drwy’r post at Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB.

Meddai Golygydd y comic Mellten a chreawdwr Ble Mae Boc? : "Rwy wrth fy modd yn creu storïau a chymeriadau hwyliog a dangos i blant ei bod yn bosibl gwneud bywoliaeth o hynny; neges bwysig a fydd, gobeithio, yn ysbrydoli plant i ddal ati i dynnu lluniau ac ysgrifennu. Rwy wrth fy modd yn gweld plant yn cyffroi wrth ddarllen llyfr – does yr un ffilm, fideo nac ap wedi’i ddyfeisio sy’n gallu creu’r un llawenydd cynnes o ddianc i mewn i lyfr da. Rwyf wedi bod yn creu hanesion a dod â chymeriadau’n fyw ers cyn i mi allu cofio."

Wedi’i anelu at blant rhwng 7 a 13 mlwydd oed, Mellten yw’r comic Cymraeg gwreiddiol cyntaf i gael ei gyhoeddi ers degawdau ac mae’n cynnwys cyfraniadau oddi wrth amrywiaeth o arlunwyr, cartŵnwyr ac awduron.

Meddai Angharad Sinclair, Rheolwr Cynlluniau Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru: ‘Yn dilyn yr ymateb gwych i’r gystadleuaeth hon llynedd, rydym wrth ein bodd yn cael cyd-weithio eto eleni gyda Mellten a’r Lolfa ac annog plant a phobl ifanc Cymru i danio eu dychymyg a creu ffrind i Boc, y ddraig fach hoffus. Edrychwn ymlaen yn fawr i weld yr amryw o gymeriadau!’

Mae’r ymgyrch Diwrnod y Llyfr yn cael ei chydlynu yng Nghymru gan Gyngor Llyfrau Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Waterstones.  Cenhadaeth Diwrnod y Llyfr yw annog plant a phobl ifanc i archwilio pleserau llyfrau a darllen drwy roi cyfle iddyn nhw gael eu llyfr eu hunain.  Bydd yna bob math o ddigwyddiadau ledled Cymru i nodi’r achlysur arbennig – y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.  

Gallwch ymuno yn yr hwyl ar lein ar Gweplyfr (Facebook), Trydar (Twitter) ac Instagram drwy gymryd rhan yn yr her #shareastory a #rhannwchstori a thrwy rannu llun o lyfr rydych chi’n ei ddarllen ar hyn o bryd neu o'ch llyfr gorau erioed ac egluro wrthym pam eich bod yn ei hoffi gymaint.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com