Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Cyhoeddi Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019 - 17 Ebr 2019

Cyhoeddi Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi mai'r beirniaid Cymraeg eleni yw'r darlledwr adnabyddus ac awdur chwaraeon,  Dylan Ebenezer,  Pennaeth Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth,  Cathryn Charnell-White  a'r bardd ac awdur  Idris Reynolds,  cyn-enillydd Llyfr y Flwyddyn 2017 am ei gofiant i Dic Jones,  Darn o Haul Draw yn Rhywle: Cofio Dic  (Gwasg Gomer).

Ymgyrch i Annog Darllen yng Nghymru - 28 Maw 2019

Dileu’r rhwystrau gyda Stori Sydyn

Bydd teitlau Stori Sydyn 2019, a gyhoeddir gan y Lolfa a Chyhoeddiadau Rily, yn cael eu lansio gan Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg, yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd, ddydd Mawrth, 30 Ebrill.

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019 - 11 Maw 2019

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019

Digon o ddewis i blesio darllenwyr o bob math.

Llyfrau Cymraeg a Chymreig ar werth yn Emporiwm Cymreig Llundain - 6 Maw 2019

Bydd modd prynu llyfrau Cymraeg a Chymreig o stondin pop-yp Cyngor Llyfrau Cymru yn nigwyddiad yr Emporiwm Cymreig yn Llundain eleni. Cynhelir y digwyddiad, sy’n dathlu crefft, cynnyrch a sgiliau cwmnïau Cymreig, yng Nghanolfan Cymry Llundain ar 10 Mawrth 2019, rhwng 11yb a 5yp. Trefnir stondin y Cyngor Llyfrau ar y cyd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Prentis yn helpu'r Cyngor Llyfrau - 6 Maw 2019

Prentis yn helpu'r Cyngor Llyfrau

Mae'r Cyngor Llyfrau yn ymfalchïo yn ein cynllun prentisiaeth a sut y mae nid yn unig wedi helpu ein prentis, Lewis, ond hefyd sut mae Lewis yn ein helpu ni i dyfu.

Mae Chwedlau ar y Cledrau yn ôl! - 4 Maw 2019

Mae Chwedlau ar y Cledrau yn ôl!

Mam-gu a fi  ar daith yng Ngheredigion!

Cyngor Llyfrau Cymru'n annog y genedl i rannu storïau o ben bore tan hwyr y nos ar Ddiwrnod y Llyfr 2019 - 4 Maw 2019

Cyngor Llyfrau Cymru'n annog y genedl i rannu storïau o ben bore tan hwyr y nos ar Ddiwrnod y Llyfr 2019

Mae Diwrnod y Llyfr bron â chyrraedd (7 Mawrth) ac, fel rhan o'r dathliadau, mae Cyngor Llyfrau Cymru'n gwahodd ysgolion, siopau llyfrau, colegau, llyfrgelloedd, busnesau a chartrefi ledled y genedl i ymuno yn y pleser o ddarllen llyfr a rhannu stori. Bydd yna bob math o ddigwyddiadau ledled Cymru i nodi’r achlysur arbennig – y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.

Comic Mellten yn herio cartŵnwyr ifanc i greu eu campwaith eu hunain - 1 Maw 2019

Mae’n Ddydd Gŵyl Ddewi ac mae'r comic Cymraeg i blant, Mellten, yn galw ar blant o bob cwr o Gymru i afael mewn pensil a phennau lliwio a chreu campwaith o gymeriad cartŵn eu hunain a allai fod yn ffrind i Boc y ddraig.

Diwrnod y Llyfr 2019 - 8 Chwef 2019

Diwrnod y Llyfr 2019

Cyngor Llyfrau Cymru’n cyhoeddi dau deitl i helpu dathlu darllen gyda phlant.

Mae Chwedlau ar y Cledrau yn ôl! - 4 Chwef 2019

Mae Chwedlau ar y Cledrau yn ôl!

'Mam-gu a Fi' ar Daith yng Ngheredigion. Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  mae Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith wahanol iawn i blant oed Cyfnod Sylfaen ym mis Chwefror.

Page 1 of 83
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein