Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Nofel gyfoes a chignoeth am fywyd yng nghefn gwlad Cymru - 19 Ebr 2017

Nofel gyfoes a chignoeth am fywyd yng nghefn gwlad Cymru

Ar nos Wener, 5ed o Fai bydd Gwasg Gomer yn dathlu cyhoeddi nofel gan awdures newydd, gynhyrfus yn Neuadd yr Hafod, Gorsgoch am 7 o'r gloch.

Gwaith Cynnal a Chadw - 5 Ebr 2017

Gwaith Cynnal a Chadw

Bydd warws y Ganolfan Ddosbarthu  AR GAU ar 7fed a 10fed Ebrill 2017  ar gyfer gwaith cynnal a chadw o fewn yr adeilad.

Dewch am dro i ganol byd natur… - 4 Ebr 2017

Dewch am dro i ganol byd natur…

Mae David Bailey, un o ffotograffwyr natur gorau'r Deyrnas Unedig, yn cyhoeddi casgliad trawiadol o ddelweddau yn ei gyfrol gyntaf,  Wildlife Wanderer.  I nodi'r cyhoeddiad bydd lansiad yng Nghasgwent ar 27 Ebrill ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ar 6 Mai.

Cyhoeddi 20 o Lyfrau Newydd i Ddysgwyr - 3 Ebr 2017

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gyhoeddi tendr ar gyfer cynhyrchu 20 o lyfrau darllen hamdden i oedolion sy’n dysgu Cymraeg. Gwneir hyn mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, y corff newydd sy’n gyfrifol am y maes Cymraeg i Oedolion.

Chwedlau ar y Cledrau! - 21 Maw 2017

Chwedlau ar y Cledrau!

Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith awdur wahanol iawn ym mis Ebrill. Ar deithiau diweddar bu awduron fel Llŷr Titus, Meleri Wyn James a Siân Lewis yn ymweld ag ysgolion ledled Cymru, ond y tro hwn caiff y disgyblion gyfle i gwrdd  â'r awdur ar daith drên!

Cyhoeddiadau Newydd ar Ap Llyfrau Cymru! - 16 Maw 2017

Cyhoeddiadau Newydd ar Ap Llyfrau Cymru!

Mae Cyhoeddwr Adnoddau Addysg (CAA Cymru) newydd lansio e-lyfrau Cyfres 'Moli a Meg' a Chyfres 'Jac a Jes', ar  Ap Llyfrau Cymru.

Chwedlau ar y Cledrau - taith awdur i'w chofio! - 11 Maw 2017

Fel rhan o ymgyrch @LlyfrDaFabBooks, trefnodd Cyngor Llyfrau Cymru daith awdur wahanol iawn ym mis Ebrill. Ar deithiau diweddar bu awduron fel Llŷr Titus, Meleri Wyn James a Siân Lewis yn ymweld ag ysgolion ledled Cymru, ond y tro hwn cafodd y disgyblion gyfle i gwrdd â’r awdur ar daith drên!

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2017 - 8 Maw 2017

CYFROLAU SY'N CWMPASU TAITH DDARLLEN PLENTYN O'I FABANDOD I'W ARDDEGAU Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017.

Cyfrol Newydd yn dathlu'r Arlunydd Thomas Jones o Bencerrig - 6 Maw 2017

Cyfrol Newydd yn dathlu'r Arlunydd Thomas Jones o Bencerrig

Thomas Jones of Pencerrig - artist, traveller, country squire  gan Richard Veasey yw'r cofiant cynhwysfawr cyntaf am yr arlunydd tirlun o'r ddeunawfed ganrif sydd yn ceisio tynnu ynghyd llinynnau gwahanol ei fywyd.

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales - 1 Maw 2017

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd am hanes melinau gwlân eiconig Cymru  -  Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales.

Page 1 of 74
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein