Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Medal Ryddiaith 2019 - 7 Awst 2019

Medal Ryddiaith 2019

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2019 yw Rhiannon Ifans am ei nofel,  Ingrid.

Gwobr Goffa Daniel Owen 2019 - 6 Awst 2019

Gwobr Goffa Daniel Owen 2019

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2019 yw Guto Dafydd am ei nofel, Carafanio.

Plant Cymru yn Mentro i'r Gofod wrth i Sialens Ddarllen yr Haf Gychwyn - 15 Gorff 2019

Paratowch i ddathlu ugeinfed pen-blwydd Sialens Ddarllen yr Haf a mynd ar Ras Ofod.

Cafodd y sialens ei lansio gan yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yn Llyfrgell y Drenewydd ddydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019, yng nghwmni’r awdur a’r darlunydd poblogaidd Max Low.

Pencampwyr Darllen Dros Gymru - 1 Gorff 2019

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 25 a 26 Mehefin pan ddaethant yn eu cannoedd i ddathlu darllen yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, cystadlaethau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant oedran cynradd.

Llyfrau, yn Aml, yw'r Moddion Gorau: Pennod Newydd i Bresgripsiynau Iechyd Meddwl yng Nghymru - 27 Mehef 2019

O'r 26ain Mehefin ymlaen, bydd gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru yn gallu rhoi llyfrau llyfrgell am ddim ar bresgripsiwn i gynorthwyo pobl i reoli eu hiechyd meddwl neu i ddelio â theimladau a phrofiadau anodd yn yr hyn y mae’r arbenigwyr sydd y tu ôl i’r cynllun yn ei alw’n ‘fibliotherapi’.

Llyfrau Newydd Dan yn Cynllun Darllen yn Well - 27 Mehef 2019

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn ymfalchïo yn y newyddion fod yr addasiadau Cymraeg cyntaf ar iechyd meddwl yn y cynllun Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn wedi’u cyhoeddi.

Darllenwyr Brwd yn Cyrraedd y Brig - 6 Mehef 2019

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa, Merthyr Tydfil, eu coroni’n Bencampwyr 2019 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.

Fi a Joe Allen yn rhoi Cymru ar y Map... ond beth am Llyfr Glas Nebo? - 30 Mai 2019

Fi a Joe Allen yn rhoi Cymru ar y Map... ond beth am Llyfr Glas Nebo?

Cyhoeddir enwau enillwyr Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2019 Cyngor Llyfrau Cymru o lwyfan Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd a'r Fro, brynhawn Iau, 30 Mai.

Catherine Fisher a'i nofel The Clockwork Crow yn cipio gwobr llenyddiaeth plant Tir na n-Og - 16 Mai 2019

Catherine Fisher a'i nofel The Clockwork Crow yn cipio gwobr llenyddiaeth plant Tir na n-Og

Dirgelwch hudolus llawn eira a sêr gan storiwraig feistrolgar.

Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh yw prif berfformwyr ail Ŵyl Llên Maldwyn - 13 Mai 2019

Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh yw prif berfformwyr ail Ŵyl Llên Maldwyn

Mae manylion y rhaglen lawn ar gyfer  Gŵyl Llên Maldwyn  eleni wedi'u rhyddhau, gyda rhestr ddisglair o awduron blaenllaw yn cynnwys Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh.

Page 1 of 85
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein