Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Wrthi'n dysgu Cymraeg? Eisiau darllen Cymraeg? Cer amdani! - 9 Ebr 2018

Wrthi'n dysgu Cymraeg? Eisiau darllen Cymraeg? Cer amdani!

Mae Cyngor Llyfrau Cymru'n falch iawn o gyhoeddi y bydd cyfres newydd, gyffrous o lyfrau darllen ar gyfer dysgwyr yn cael ei chyhoeddi'n fuan –  Cyfres Amdani.

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018 - 26 Maw 2018

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2018, sef y gwobrau a roddir yn flynyddol gan y Cyngor i anrhydeddu gwaith gwreiddiol gan awduron ac arlunwyr llyfrau plant yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Llyfrau LEGO yn Gymraeg: Barod am Antur! ac Anifeiliaid Anwes - 19 Maw 2018

Llyfrau LEGO yn Gymraeg: Barod am Antur! ac Anifeiliaid Anwes

Oes yna blentyn yn eich cartref sydd wedi'i hudo  â byd LEGO? Daw'r addasiadau yma o lyfrau LEGO  â chreadigrwydd, lliw ac addysg yn fyw i bob plentyn.

Llyfrau Bach – Storïau Mawr - Llyfrau Newydd Stori Sydyn 2018 Nawr Ar Gael - 1 Maw 2018

Llyfrau Bach – Storïau Mawr - Llyfrau Newydd Stori Sydyn 2018 Nawr Ar Gael

Mae cynifer ag un oedolyn ym mhob chwech yn cael trafferth wrth ddarllen, ac un o brif amcanion cyfres Stori Sydyn yw annog y darllenwyr anfoddog hynny i afael mewn llyfr a rhoi cynnig arni. Y llyfrau byr ond hynod ddifyr hyn, a'u straeon cofiadwy, yw’r ffordd ddelfrydol o gael blas go iawn ar ddarllen.

Rhannwch Stori ar Ddiwrnod y Llyfr - 26 Chwef 2018

Rhannwch Stori ar Ddiwrnod y Llyfr

Dathlu Straeon. Caru Darllen. Sut fyddwch chi'n dathlu?

Cyhoeddi Cyfrol Diwrnod y Llyfr arbennig - yn Gymraeg! - 8 Chwef 2018

Cyhoeddi Cyfrol Diwrnod y Llyfr arbennig - yn Gymraeg!

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gadarnhau bod cyfrol arbennig i ddathu Diwrnod y Llyfr am gael ei chyhoeddi yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed  -  ac am bris arbennig o  £1!

Rhestr Wych o Awduron a Darlunwyr ar gyfer Taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd - 7 Chwef 2018

Rhestr Wych o Awduron a Darlunwyr ar gyfer Taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd

Cyhoeddwyd rhestr anhygoel o awduron a darlunwyr ar gyfer taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd, a gynhelir yn Aberystwyth a Chaerfyrddin am y tro cyntaf erioed eleni. Bydd bron i 1,500 o blant, rhwng 9 ac 11 oed, yn mynychu’r digwyddiadau yma a hynny am ddim.

Dewis Llyfr Gwreiddiol Cymraeg i blant fel rhan o gynllun Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru - 1 Chwef 2018

Dewis Llyfr Gwreiddiol Cymraeg i blant fel rhan o gynllun Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru

Cafodd  Geiriau Cyntaf Cyw  gan Helen Davies (Y Lolfa) ei ddewis fel y llyfr llwyddiannus wedi i Cyngor Llyfrau Cymru dderbyn y cynnig i fod yn rhan o’r broses tendro i gyflenwi 10,000 copi o deitl Cymraeg fel rhan o raglan  Dechrau’n Deg.

Lansiad llyfr Awdur Lleol - Ursula Martin - 30 Ion 2018

Lansiad llyfr Awdur Lleol - Ursula Martin

7yh, dydd Gwener 16 Chwefror - Great Oak Bookshop, Llanidloes

Gwales - 26 Ion 2018

Bydd staff Canolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau yn cynnal eu cyfrif stoc blynyddol yr wythnos hon, ac o ganlyniad bydd unrhyw archebion Gwales a dderbynnir ar ôl hanner dydd ddydd Gwener, 26 Ionawr yn cael sylw ddydd Mercher, 1 Chwefror. Nid yw hyn yn effeithio ar archebion am e-lyfrau.

Page 1 of 79
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein