Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Chwedlau ar y Cledrau! - 21 Maw 2017

Chwedlau ar y Cledrau!

Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith awdur wahanol iawn ym mis Ebrill. Ar deithiau diweddar bu awduron fel Llŷr Titus, Meleri Wyn James a Siân Lewis yn ymweld ag ysgolion ledled Cymru, ond y tro hwn caiff y disgyblion gyfle i gwrdd  â'r awdur ar daith drên!

Cyhoeddiadau Newydd ar Ap Llyfrau Cymru! - 16 Maw 2017

Cyhoeddiadau Newydd ar Ap Llyfrau Cymru!

Mae Cyhoeddwr Adnoddau Addysg (CAA Cymru) newydd lansio e-lyfrau Cyfres 'Moli a Meg' a Chyfres 'Jac a Jes', ar  Ap Llyfrau Cymru.

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2017 - 8 Maw 2017

CYFROLAU SY'N CWMPASU TAITH DDARLLEN PLENTYN O'I FABANDOD I'W ARDDEGAU Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017.

Cyfrol Newydd yn dathlu'r Arlunydd Thomas Jones o Bencerrig - 6 Maw 2017

Cyfrol Newydd yn dathlu'r Arlunydd Thomas Jones o Bencerrig

Thomas Jones of Pencerrig - artist, traveller, country squire  gan Richard Veasey yw'r cofiant cynhwysfawr cyntaf am yr arlunydd tirlun o'r ddeunawfed ganrif sydd yn ceisio tynnu ynghyd llinynnau gwahanol ei fywyd.

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales - 1 Maw 2017

Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd am hanes melinau gwlân eiconig Cymru  -  Melinau Gwlân/ Woollen Mills of Wales.

Llwyddiant i 'Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd' yng Nghanolfan Gelfyddydau Memo, y Barri - 1 Maw 2017

Cafwyd llwyddiant heddiw, gyda Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd 2017 yn dechrau'r dathliadau yng Nghymru ar ben-blwydd Diwrnod y Llyfr yn 20 oed.

Gwnewch Rywbeth Difyr Gyda Llyfr i Ddathlu Pen-blwydd Diwrnod y Llyfr yn 20 oed! Dathlu Straeon. Caru Darllen. - 24 Chwef 2017

Mae 2017 yn nodi ugain mlynedd o ddathliadau Diwrnod y Llyfr yn y Deyrnas Unedig, ac eleni fe’i cynhelir ar ddydd Iau, 2 Mawrth. Bydd amryw o ddathliadau a digwyddiadau ledled Cymru ar y dyddiad hwnnw yn nodi’r achlysur pwysig – y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.

Rily yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi - 20 Chwef 2017

Rily yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Bydd Cyhoeddiadau Rily yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy lawnsio 3 llyfr ffeithiol newydd i blant yn yr iaith Gymraeg!

Gŵyl Lyfrau Gogledd Llandaf - 16 Chwef 2017

Gŵyl Lyfrau Gogledd Llandaf

Bydd Gŵyl Gogledd Llandaf yn cynnal eu digwyddiad cyntaf erioed i gynnwys hunangofiannau, llyfrbryfed a pobl sy'n hoff o lyfrau o bob oed, gyda Bookfest - Gŵyl lyfrau i gyd-fynd â ddau ddyddiad mawr. Ar Ddydd Mawrth yr 28ain o Chwefror bydd Llyfrgell lleol yr Hyb yn agor yn swyddogol, a dydd Iau yr 2il o Fawrth sef Diwrnod y Llyfr 2017.

Datrys Dirgelwch Dewi Sant - 14 Chwef 2017

Datrys Dirgelwch Dewi Sant

Mae  In Pursuit of Saint David  gan yr hanesydd Gerald Morgan yn olrhain hanes hanes bywyd Dewi Sant, gan edrych ar sut mae'r chwedlau a'r traddodiadau sydd ynghlwm  â'r ffigur amlochrog hwn wedi dod i fodolaeth ac yn dangos fel yr aeth Dewi o nerth i nerth fel ffigur yn hanes Cymru.

Page 1 of 74
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein