Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Cyhoeddi Cyfrol Diwrnod y Llyfr arbennig - yn Gymraeg! - 8 Chwef 2018

Cyhoeddi Cyfrol Diwrnod y Llyfr arbennig - yn Gymraeg!

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gadarnhau bod cyfrol arbennig i ddathu Diwrnod y Llyfr am gael ei chyhoeddi yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed  -  ac am bris arbennig o  £1!

Rhestr Wych o Awduron a Darlunwyr ar gyfer Taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd - 7 Chwef 2018

Rhestr Wych o Awduron a Darlunwyr ar gyfer Taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd

Cyhoeddwyd rhestr anhygoel o awduron a darlunwyr ar gyfer taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd, a gynhelir yn Aberystwyth a Chaerfyrddin am y tro cyntaf erioed eleni. Bydd bron i 1,500 o blant, rhwng 9 ac 11 oed, yn mynychu’r digwyddiadau yma a hynny am ddim.

Dewis Llyfr Gwreiddiol Cymraeg i blant fel rhan o gynllun Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru - 1 Chwef 2018

Dewis Llyfr Gwreiddiol Cymraeg i blant fel rhan o gynllun Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru

Cafodd  Geiriau Cyntaf Cyw  gan Helen Davies (Y Lolfa) ei ddewis fel y llyfr llwyddiannus wedi i Cyngor Llyfrau Cymru dderbyn y cynnig i fod yn rhan o’r broses tendro i gyflenwi 10,000 copi o deitl Cymraeg fel rhan o raglan  Dechrau’n Deg.

Lansiad llyfr Awdur Lleol - Ursula Martin - 30 Ion 2018

Lansiad llyfr Awdur Lleol - Ursula Martin

7yh, dydd Gwener 16 Chwefror - Great Oak Bookshop, Llanidloes

Gwales - 26 Ion 2018

Bydd staff Canolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau yn cynnal eu cyfrif stoc blynyddol yr wythnos hon, ac o ganlyniad bydd unrhyw archebion Gwales a dderbynnir ar ôl hanner dydd ddydd Gwener, 26 Ionawr yn cael sylw ddydd Mercher, 1 Chwefror. Nid yw hyn yn effeithio ar archebion am e-lyfrau.

Cysylltu â'r Cyngor Llyfrau ar ddydd Iau, 18 Ionawr - 17 Ion 2018

Gan fod gwaith yn cael ei wneud ar system ffôn y Cyngor Llyfrau - yng Nghastell Brychan a'r Ganolfan Ddosbarthu - gall fod toriad yn y gwasanaeth rhwng 9.00-5.00 o'r gloch.

Cystadleuaeth Mellten - 16 Ion 2018

Cystadleuaeth Mellten

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2018 rydym yn rhedeg cystadleuaeth arbennig ar y cyd gyda comig Mellten.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! - 20 Rhag 2017

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi. Bydd Swyddfeydd a Chanolfan Ddosbarthu y Cyngor ar gau o Ddydd Gwener y 22ain tan Dydd Mawrth y 2il o Ionawr 2018.

Enillydd y Fedal Ryddiaith yn bachu Llyfr y Mis Cyntaf 2018 - 19 Rhag 2017

Enillydd y Fedal Ryddiaith yn bachu Llyfr y Mis Cyntaf 2018

Nofel newydd enillydd y Fedal Ryddiaith eleni fydd Llyfr y Mis mis Ionawr 2018.

Cyhoeddi Adroddiad Rosser i Lyfrau Plant a Phobl Ifanc - 1 Rhag 2017

Yn dilyn eu Cyfarfod Blynyddol yn Aberystwyth ddoe (dydd Iau, 30 Tachwedd), mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o rannu adroddiad terfynol y Dr Siwan Rosser o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ar yr Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc a gynhaliwyd ganddi yn gynharach eleni.

Page 1 of 78
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein