Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Diwrnod y Llyfr 2019 - 8 Chwef 2019

Diwrnod y Llyfr 2019

Cyngor Llyfrau Cymru’n cyhoeddi dau deitl i helpu dathlu darllen gyda phlant.

Mae Chwedlau ar y Cledrau yn ôl! - 4 Chwef 2019

Mae Chwedlau ar y Cledrau yn ôl!

'Mam-gu a Fi' ar Daith yng Ngheredigion. Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  mae Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith wahanol iawn i blant oed Cyfnod Sylfaen ym mis Chwefror.

Talentau llenyddol disglair: Cyhoeddi enillwyr Cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora Llenyddiaeth Cymru - 28 Ion 2019

Heddiw cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru, y corff sy'n gyfrifol am ddatblygu a hybu llenyddiaeth yng Nghymru, enwau'r rheini a fydd yn derbyn cefnogaeth trwy'r  Ysgoloriaethau i Awduron a'r Cynllun Mentora yn 2019.  Ymhlith yr enwau hyn mae lleisiau newydd yn amlwg ar y rhestr.

Gwasg Firefly yn mynd o nerth i nerth - 24 Ion 2019

Quarto Translations investment deal sparks bright furture.

Cyhoeddi Grantiau i Gylchgronau Cymraeg ar gyfer 2019–2023 - 15 Ion 2019

Yn dilyn galwad agored am syniadau ar gyfer cylchgronau Cymraeg oedd yn dymuno gwneud cais am nawdd, derbyniwyd 19 o geisiadau gan gyhoeddiadau hen a newydd. Llwyddwyd i gefnogi 17 o deitlau, dau ohonynt yn newydd i’r maes. Yn ogystal â hynny, llwyddwyd i gynnig arian datblygu unwaith ac am byth i ddau deitl.

Hyrwyddo Lluosogrwydd Ymhlith Cylchgronau Saesneg - 15 Ion 2019

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi y bydd saith cylchgrawn Saesneg yn cael cynnig cymorth grant yn ystod y cyfnod cyllido nesaf, gyda lleisiau cyffrous newydd yn dod i’r amlwg ochr yn ochr â chyhoeddiadau mwy cyfarwydd sydd wedi hen ennill eu plwyf.

Cyngor Llyfrau Cymru yn cefnogi'r ymrwymiad ar draws y diwydiant i Ymddygiad Proffesiynol mewn Llyfrwerthu a Chyhoeddi - 14 Rhag 2018

Ymrwymiad ar draws y diwydiant i  YMDDYGIAD PROFFESIYNOL MEWN LLYFRWERTHU A CHYHOEDDI

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon - 29 Tach 2018

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon.

Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau'r haf - 28 Tach 2018

Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau'r haf

Bu nifer fawr o blant yn darllen yr haf yma wrth iddynt gymryd rhan mewn antur wedi ei hysbrydoli gan gymeriadau Beano,  yn  ôl ystadegau newydd a ryddhawyd ddydd Gwener gan The Reading Agency.

Cyhoeddi Enwau Egin Awduron a Darlunwyr Plant Newydd Cymru - 20 Tach 2018

Cyhoeddi Enwau Egin Awduron a Darlunwyr Plant Newydd Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru a Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gael cyhoeddi enwau'r 16 unigolyn sydd wedi ennill lle ar Gwrs Ysgrifennu a Darlunio i Blant dan ofal y tiwtoriaid Jac Jones a Manon Steffan Ros ym mis Chwefror 2019.

Page 1 of 83
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein