Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017 - 10 Hyd 2017

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017

Wedi misoedd o ddarllen, cyfarfod a thrafod, mae beirniaid Gwobr Llyfr y Flwyddyn wedi dewis naw ffefryn o'r llyfrau a gyhoeddwyd yn ystod 2016, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Cymraeg 2017.

'Chwedlau ar y Cledrau' yn Cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Rheilffordd Cymunedol Cenedlaethol - 29 Medi 2017

'Chwedlau ar y Cledrau' yn Cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Rheilffordd Cymunedol Cenedlaethol

Mae un o ymgyrchoedd hyrwyddo darllen Cyngor Llyfrau Cymru, 'Chwedlau ar y Cledrau', wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc mewn cystadleuaeth a drefnir gan Gymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol.

11 Hydref - Diwrnod T. Llew Jones - yn dal i gofio? - 28 Medi 2017

11 Hydref - Diwrnod T. Llew Jones - yn dal i gofio?

Ydy’r llyfrau a'r cerddi yn dal i ddenu darllenwy ifanc? Y mae hi'n ddwy flynedd, bron, ers i Gymru gyfan gofio a dathlu canmlwyddiant geni'r Prifardd a'r awdur T. Llew Jones.

Lansio Cist Cerddi Bardd Plant Cymru yn Ysgol Dyffryn Cledlyn - 20 Medi 2017

Lansio Cist Cerddi Bardd Plant Cymru yn Ysgol Dyffryn Cledlyn

Bydd gan ddisgyblion ysgol ardal newydd sbon yng Ngheredigion gwmni delfrydol er mwyn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth ar 28 Medi.

Costau Cludiant Gwales i godi o 2 Hydref 2017 - 13 Medi 2017

Costau Cludiant Gwales i godi o 2 Hydref 2017

O ddydd Llun yr 2il o Hydref 2017 bydd costau cludiant gwales.com yn cynyddu i  £3.20; dyma'r cynnydd cyntaf ers 2012. Yn anffodus, ni fedrwn bellach lyncu'r costau cludiant cynyddol.

Alltud o Gymro yn canmol Cymreictod - 11 Medi 2017

Alltud o Gymro yn canmol Cymreictod

Mae llyfr a gyhoeddir yr wythnos hon gan awdur o Gymro alltud, Peter Daniels, yn ddathliad o Cymreictod ac o bobl o Gymru.

Medal Ryddiaith 2017 - 9 Awst 2017

Medal Ryddiaith 2017

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2017 yw Sonia Edwards am ei nofel,  Rhannu Ambarél.

Gwobr Goffa Daniel Owen 2017 - 8 Awst 2017

Dim teilyngdod yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ar Faes y Brifwyl, Ynys Môn.

Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor - 17 Gorff 2017

Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi bod Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora 2018 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau.

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno! - 16 Gorff 2017

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno!

Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith trên cyffrous arall ym mis Mehefin. Yn ddiweddar bu'r awdures Meinir Wyn Edwards yn cynnal digwyddiadau ar daith drên ar hyd Rheilffordd y Cambrian, ond y tro hwn caiff disgyblion gyfle i gwrdd  â'r awdur Myrddin ap Dafydd ar daith ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy.

Page 1 of 77
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein