Bedwen Lyfrau 2016

Bedwen Lyfrau 2016

Stiwdio 1 (Plant)

10:00-10:45 Dewch i CANU CLOD - Sesiwn o ganu emynau yng nghwmni Mererid Mair, Susan Williams a Phlant yr ardal (CYHOEDDIADAU'R GAIR)

11:00-11:45 Lansio LLYFRAU LLAFAR A PHRINT gyda Ben Dant (CAA)

12:00-12:45 Lansiad YR ELIFFANT EITHAF DIGYWILYDD gan David Walliams yng nghwmni Mair Tomos Ifans (ATEBOL)

1:15-2:00 Darlleniad a gweithdy i blant gyda Manon Steffan Ros (CANOLFAN PENIARTH)

2:15-3:00 Lansiad CERDDI FFIAIDD addasiad Gwynne Williams o farddoniaeth Roald Dahl (RILY)

3:15-4:00 Lansiad a sesiwn yng nghwmni Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru (GWASG CARREG GWALCH)

Stiwdio 2 (Oedolion)

10:00-10:30 Lansio'r nofelau RHYD Y GRO gan Sian Northey ac Y TRAETH gan Haf Llewelyn (GOMER a LOLFA) Cadeirydd: Menna Baines

10:30-11:00 Lansio LLINYNNAU - Aled Lewis Evans (BARDDAS)

11:00-11:30 Lansiad PWNC LLOSG. Geraint Lovgreen yn holi Myfanwy Alexander am ei nofel newydd (GWASG CARREG GWALCH)

11:45-12:30 DUW A'N GWAREDO! Harri Parri yn sgwrsio gydag Aled Jones Williams a Dyfed Edwards - awdur y nofel IDDEW (GWASG Y BWTHYN / GWASG CARREG GWALCH)

Palas Print

7:00yh BARDDAS YN PALAS PRINT - Lansio CHWILIO AM DÂN, Elis Dafydd, yng nghwmni Gruffudd Owen a Gwilym Bowen Rhys.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com