Gwobrau'r Diwydiant Cyhoeddi 2010

Cyhoeddwyd rhestr enillwyr Gwobrau’r Diwydiant Cyhoeddi gan Gyngor Llyfrau Cymru mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Aberystwyth ym mhresenoldeb Alun Ffred Jones AC, y Gweinidog dros Dreftadaeth.

Yn ystod y seremoni, cyflwynwyd cyfanswm o 16 o wobrau amrywiol am lyfrau a gyhoeddwyd yn 2007 a 2008 gan gynnwys y llyfrau a werthodd orau mewn nifer o gategorïau penodol. Fe gyflwynwyd gwobrau hefyd i’r llyfrau a fenthyciwyd amlaf o lyfrgelloedd yn ogystal â chydnabod y goreuon ym maes dylunio a chynhyrchu. Comisiynwyd y gwobrau gan yr artist Carwyn Evans o Gaerdydd, cyn-enillydd Gwobr Ifor Davies yr Eisteddfod Genedlaethol.

‘Mae cyhoeddwyr Cymru i’w llongyfarch yn fawr am safon y llyfrau y maent yn eu cyhoeddi y dyddiau hyn,’ meddai Elwyn Jones, Cyfarwyddwr Cyngor Llyfrau Cymru,‘ac roedd yn braf cael cyfle i’w hanrhydeddu ac i gydnabod gwaith y rhai a ddaeth i’r brig. Mae’r fasnach lyfrau yn ddyledus iawn i’r cyhoeddwyr am eu hymdrech barhaus i gynhyrchu llyfrau deniadol a phoblogaidd ac mae nawdd ariannol Llywodraeth Cynulliad Cymru yn sicrhau y bydd y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn parhau i ddatblygu ymhellach.

Dywedodd Alun Ffred Jones,‘Roedd yn bleser bod yn bresennol yn y seremoni i anrhydeddu gwaith y cyhoeddwyr ac mae natur a safon y cynnyrch yn cael eu hadlewyrchu yng ngwerthiant llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru. Rydym i gyd yn ymfalchïo yn y traddodiad llenyddol llachar sydd gennym yma yng Nghymru ac mae Llywodraeth y Cynulliad yn falch o gefnogi ein diwylliant drwy’r ddarpariaeth amrywiol ar gyfer darllenwyr o bob oed.’

Darlledwyd uchafbwyntiau’r seremoni wobrwyo ar raglen Wedi 7, nos Wener 12 Mawrth.

Enillwyr Gwobrau Llyfrau Cymraeg

GWERTHWR GORAU FFUGLEN
Cyhoeddwr: Gomer
O Ran, Mererid Hopwood

Alun Ffred Jones yn cyflwyno gwobr i Mairwen Prys Jones, Gwasg Gomer

GWERTHWR GORAU BARDDONIAETH
Cyhoeddwr: Gomer
Dauwynebog, Ceri Wyn Jones

GWERTHWR GORAU HEB FOD YN FFUGLEN
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cofio Grav, Keith Davies

Garmon Gruffudd, Y Lolfa yn derbyn gwobr gan Catrin Beard

GWERTHWYR GORAU PLANT
Cyhoeddwr: Gomer
Chwarae gyda Cymro, Caroline Jayne Church

Meinir James, Gwasg Gomer yn derbyn gwobr gan Andrew Green

LLYFR A FENTHYCIWYD AMLAF O LYFRGELL
Cyhoeddwr: Gomer
Mae Mali Eisiau Mwy, Joseph Theobald

DYLUNIO A CHYNHYRCHU (PLANT)
Cyhoeddwr: Atebol
Mathiadur(Geiriadur Mathemateg Cyntaf), Robin Bateman

Glyn Saunders Jones, Atebol yn derbyn gwobr gan Catrin Beard

DYLUNIO A CHYNHYRCHU (OEDOLION)
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Plu, Caryl Lewis

Gareth Davies Jones yn cyflwyno gwobr i Lefi Gruffudd, Y Lolfa

LLYFR FFOTOGRAFFIG / CELF
Cyhoeddwr: Gomer
Rhyw Deid yn Dod Miwn, Iwan Llwyd

Enillwyr Gwobrau Llyfrau Saesneg

FICTION BESTSELLER
Publisher: Accent
Bring It Back Home, Niall Griffiths

Alun Ffred Jones yn cyflwyno gwobr i Alison Stokes, Accent Press

POETRY BESTSELLER
Publisher: Seren
Sunday at the Skin Launderette, Kathryn Simmonds

Simon Hicks, Seren yn derbyn gwobr gan Gareth Davies Jones

NON-FICTION BESTSELLER
Publisher: Accent
The Hardest Test, Scott Quinnell

CHILDREN’S BESTSELLER
Publisher: Pont (Gomer)
A Nod From Nelson, Simon Weston

Viv Sayer, Pont Books yn derbyn gwobr gan Catrin Beard

MOST BORROWED LIBRARY BOOK
Publisher: Seren
Blue Sky July, Nia Wyn

DESIGN AND PRODUCTION (CHILDREN)
Publisher: Pont (Gomer)
Merlin’s Magical Creatures, Graham Howells

Catrin Beard yn cyflwyno gwobr i Jonathan Lewis, Gwasg Gomer

DESIGN AND PRODUCTION (ADULTS)
Publisher: Gomer
Random Deaths and Custard, Catrin Dafydd

PHOTOGRAPHIC / ART BOOK
Publisher: Gomer
From Africa to Iceland, John Rogers

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein