Gwobrau'r Diwydiant Cyhoeddi 2012

Ymgasglodd cyhoeddwyr Cymru yn Aberystwyth ar 15 Mawrth ar gyfer achlysur arbennig i gyflwyno Gwobrau’r Diwydiant Cyhoeddi. Yn ystod y seremoni, anrhydeddwyd gwaith y cyhoeddwyr am werthiant eu llyfrau yn ogystal â safon cynhyrchu a dylunio’r llyfrau.

Cyflwynir gwobrau’r diwydiant bob dwy flynedd ac eleni roedd y seremoni’n cyd-fynd â dathliadau hanner can mlwyddiant Cyngor Llyfrau Cymru.

"Ein hamcan wrth gyflwyno’r gwobrau hyn yw anrhydeddu gwaith clodwiw y cyhoeddwyr yn paratoi ystod o lyfrau ar gyfer y darllenwyr," meddai’r Athro M. Wynn Thomas, Cadeirydd y Cyngor Llyfrau. "Fel corff sydd yn gwasanaethu’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru mae’r Cyngor yn ymwybodol iawn o ymdrechion y cyhoeddwyr i gynnal y safonau uchaf wrth gyhoeddi deunydd apelgar ar gyfer plant ac oedolion. Mae’n braf, felly, cael y cyfle i ddathlu eu llwyddiant ar yr achlysur hwn."

Yn ystod y seremoni, cyflwynwyd 18 o wobrau amrywiol gan gynnwys categorïau gwerthwyr gorau, llyfrau a fenthyciwyd amlaf o lyfrgelloedd yn ogystal â chydnabod y goreuon ym maes dylunio a chynhyrchu. Eleni, am y tro cyntaf, ychwanegwyd gwobrau ar gyfer dylunio a chynhyrchu ym maes cylchgronau Cymraeg a Saesneg.

Comisiynwyd y gwobrau’n arbennig gan yr artist o Gaerdydd, Carwyn Evans a enillodd y Wobr Gelf Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009.

"Mae’r cyhoeddwyr i gyd i’w llongyfarch yn fawr am eu gwaith," ychwanegodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau. "Roedd sylwadau’r panel beirniaid dylunio yn tystio i’r datblygiad a fu yn y maes pwysig hwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae’r ffaith fod deuddeg o gyhoeddwyr wedi dod i’r brig yn yr amrywiol gategorïau yn arwydd o’r bywiogrwydd ym maes cyhoeddi yng Nghymru yn y ddwy iaith."

Nid y Cyngor Llyfrau yn unig fu’n dathlu carreg filltir arbennig yn ei hanes yn ddiweddar. Wrth annerch y gynulleidfa, nododd yr Athro Thomas bod Gwasg Gwynedd yn dathlu deugain mlynedd o gyhoeddi, Seren (Pen-y-bont ar Ogwr) newydd ddathlu deng mlynedd ar hugain o gyhoeddi a bod Honno, cyhoeddwyr llenyddiaeth menywod Cymru (Aberystwyth) hefyd yn dathlu chwarter canrif yn y maes. Cyfeiriodd yn arbennig hefyd at gyfraniad nodedig John Lewis, Gwasg Gomer (Llandysul, Ceredigion) a ddathlodd ei ben blwydd yn bedwar ugain yn ddiweddar ac sy’n parhau’n weithgar ym musnes y teulu a sefydlwyd gant ac ugain o flynyddoedd yn ôl.


Enillwyr Gwobrau Llyfrau Cymraeg

GWERTHWR GORAU FFUGLEN
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Y Llyfrgell, Fflur Dafydd

Y Llyfrgell, Y Lolfa

GWERTHWR GORAU BARDDONIAETH
Cyhoeddwr: Gomer
Cerddi Dic yr Hendre, Dic Jones

Cerddi Dic yr Hendre, Gomer

GWERTHWR GORAU HEB FOD YN FFUGLEN
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Yogi – Mewn Deg Eiliad, Bryan Davies

Yogi, Y Lolfa

GWERTHWR GORAU PLANT
Cyhoeddwr: CAA
Patagonia, Sioned V. Hughes

Patagonia, CAA

LLYFR A FENTHYCIWYD AMLAF O LYFRGELL
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Naw Mis, Caryl Lewis

Naw Mis, Y Lolfa

DYLUNIO A CHYNHYRCHU (PLANT)
Cyhoeddwr: Gwynedd
Dwdl-mi-do, Mererid Hopwood a Nan Elis

Dwdl-mi-do, Gwasg Gwynedd

DYLUNIO A CHYNHYRCHU (OEDOLION)
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru
Cerddi Dafydd ap Gwilym, Gol. Amrywiol

Cerddi Dafydd ap Gwilym, GPC

LLYFR FFOTOGRAFFIG / CELF
Cyhoeddwr: Gomer
Patagonia – Croesi’r Paith, Matthew Rhys

Patagonia, Gwasg Gomer

DYLUNIO A CHYNHYRCHU: CYLCHGRAWN CYMRAEG
Y Selar

Y Selar


Enillwyr Gwobrau Llyfrau Saesneg

GWERTHWR GORAU FFUGLEN
Cyhoeddwr: Gomer
Not Quite White, Simon Thirsk

GWERTHWR GORAU BARDDONIAETH
Cyhoeddwr: Bloodaxe Books
The Water Table, Philip Gross

GWERTHWR GORAU HEB FOD YN FFUGLEN
Cyhoeddwr: Crownhouse Publishing
The Lazy Teacher’s Handbook, Jim Smith

GWERTHWR GORAU PLANT
Cyhoeddwr: Thomas Hamilton
Rhamin, Bryce Thomas

LLYFR A FENTHYCIWYD AMLAF O LYFRGELL
Cyhoeddwr: Accent Press
Black-Eyed Devils, Catrin Collier

DYLUNIO A CHYNHYRCHU (PLANT)
Cyhoeddwr: Pont (Gomer)
When Granny Tells a Story, Fran Evans

DYLUNIO A CHYNHYRCHU (OEDOLION)
Cyhoeddwr: Graffeg
Seashore Safaris, Judith Oakley

LLYFR FFOTOGRAFFIG / CELF
Cyhoeddwr: Gomer
Legend and Landscape of Wales: Tales of Arthur, John K. Bollard

DYLUNIO A CHYNHYRCHU: CYLCHGRAWN SAESNEG
Cyhoeddwr: ‘Berw Cyf.’
Planet

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein