Darlith Diwrnod y Llyfr 2014

Mairwen Jones, cyn-Gyfarwyddwr Cyhoeddi gyda Gwasg Gomer, yw’r siaradwr gwadd yn narlith Diwrnod y Llyfr eleni. Cynhelir y ddarlith ddydd Mercher, 5 Mawrth, yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.

Mairwen Jones Darlith 2014

Treuliodd Mairwen 17 mlynedd yn ei swydd gyda Gomer, yn gweithio’n benodol ar lyfrau plant, gan gynnwys sefydlu gwasgnod Pont ar gyfer llyfrau Saesneg o Gymru i blant. Erbyn hyn, mae hi’n gweithio’n llawrydd fel ymgynghorydd golygu a hyfforddi, ac yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o olygyddion llyfrau.

Yn ei haraith, dan y teitl ‘Darllen mwy nag erioed /Reading more than ever’, bydd Mairwen yn cymryd fel ei man cychwyn yr ymchwil a gyhoeddwyd gan gwmni Beaufort Research yn 2013 i arferion darllen a phrynu llyfrau ymysg Cymry Cymraeg. Roedd yr ymchwil yn dangos yn glir bod y Cymry bellach yn darllen yn amlach, o gymharu â’r sefyllfa rai blynyddoedd yn ôl. Bydd Mairwen yn rhoi darlun o sut y gall y diwydiant cyhoeddi, yn ogystal â’r sector addysg, gyfrannu at ddatblygu arferion darllen y Cymry am flynyddoedd lawer i ddod.

"Mae’n anrhydedd cael fy ngwahodd i draddodi Darlith Diwrnod y Llyfr eleni," meddai Mairwen. "Gydag ymchwil ddiweddar cwmni Beaufort yn dangos bod y Cymry’n darllen mwy nag erioed, mae’n addas ac yn angenrheidiol ein bod yn gofyn beth, yn union, mae pobl yn ei ddarllen – a pham? A beth fyddan nhw am ei ddarllen yn y dyfodol, a chymryd y bydd darllen yn dal i fod yn un o’u diddordebau amser hamdden?"

Digwyddiad blynyddol, a drefnir gan Gyngor Llyfrau Cymru, yw Darlith Diwrnod y Llyfr, ac mae hi’n un elfen o ddathliadau ledled Cymru i nodi Diwrnod y Llyfr, a gynhelir eleni ar 6 Mawrth. Ymhlith y gynulleidfa a wahoddir i’r ddarlith bydd cynrychiolwyr o nifer o’n prif gyrff a’n sefydliadau cenedlaethol, yn cynnwys prifysgolion, llyfrgelloedd, y sector addysg a sefydliadau corfforaethol.

Dywedodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: "Mae Diwrnod y Llyfr wedi hen ennill ei le fel digwyddiad pwysig yn y calendr blynyddol. Bydd y diwydiant cyhoeddi, ysgolion, colegau a llyfrgelloedd drwy Gymru benbaladr yn ymuno yn y dathliadau ac yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau darllen ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n gwbl addas, felly, mai llyfrau plant yw pwnc darlith Diwrnod y Llyfr eleni, ac rydym wrth ein bodd fod Mairwen Jones, person a chanddi brofiad eang yn y maes, wedi cytuno i draddodi ar y thema hon. Rydym yn ymwybodol o’r ffaith ein bod, wrth annog plant i ddarllen, yn creu’r genhedlaeth nesaf o ddarllenwyr."

Noddir y digwyddiad gan Huw Lewis AC, gyda chefnogaeth hael gan Mererid ac Angharad Puw Davies er cof am eu rhieni, Roger a Catrin Puw Davies, a gyfrannodd gymaint i’r byd llyfrau yng Nghymru dros gyfnod maith.

Darlith Diwrnod y Llyfr 2014, Mairwen Jones.

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr 2015 – dydd Iau, 5 Mawrth 2015

Diwrnod y Llyfr

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein