Diwrnod y Llyfr 2014

Diwrnod y Llyfr 2014 – dydd Iau, 6 Mawrth 2014

Huw Lewis DyLL-WBD 2014

Y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn cefnogi Diwrnod y Llyfr 2014, gyda Richard Owen, Elwyn Jones, Angharad Wyn Tomos a Phil Davies o'r Cyngor Llyfrau

Hoffi darllen - joio llyfrau? Hoffwch dudalen Diwrnod y Llyfr ar Facebook https://www.facebook.com/DiwrnodYLlyfrWorldBookDayWales

a dilynwch ni ar Twitter @DYLLcymWBDwales.

Ben Davies a Jade Jones ar Flaen y Gad!

Mae Jade Jones, enillydd Medal Aur Olympaidd, a Ben Davies, seren Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, wedi eu dewis fel wynebau cyhoeddus ymgyrch Diwrnod y Llyfr 2014 yng Nghymru. Y mis hwn, bydd dros 15,000 o bosteri’n cael eu dosbarthu i ysgolion, colegau, siopau llyfrau a llyfrgelloedd drwy Gymru gyfan ar gyfer Diwrnod y Llyfr ar 6 Mawrth.

Ben Davies

Mae’r posteri’n dangos Jade yn cael hoe o’i sesiwn hyfforddi i ddarllen The Rice Paper Diaries gan Francesca Rhydderch (Seren) yng Ngwesty Bro Morgannwg, ger Caerdydd, a Ben yn mwynhau Y Bancsi Bach gan Tudur Dylan Jones (Y Lolfa) yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

Meddai Jade: "Mae’n anrhydedd fawr i gael ein dewis ar gyfer ymgyrch bosteri Diwrnod y Llyfr 2014, i ysbrydoli plant i ddarllen. Rhaid i chwaraewyr proffesiynol, yn ddynion a merched, roi’n hael o’u hamser ac egni wrth ymarfer er mwyn bod ar eu gorau. Ond mae’n bwysig hefyd cael amser i ymlacio, ac mae darllen yn wych ar gyfer adegau fel hyn."

Ychwanegodd Ben: "Rwy’n mwynhau darllen llyfrau a gwefannau am bêl-droed, dala lan â’r newyddion ar-lein, a dilyn y gwefannau cymdeithasol. Pan o’n i’n blentyn, fy hoff lyfr oedd Smot y Ci, roedd darllen llyfrau Cymraeg yn hynod bwysig i mi wrth dyfu fyny."

Dynodwyd Diwrnod y Llyfr gan UNESCO fel dathliad byd-eang o lyfrau a darllen, a chaiff ei nodi mewn dros 100 o wledydd ym mhob rhan o’r byd. Yng Nghymru, mae’n sbardun i filoedd o blant ddathlu’r diwrnod trwy gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau megis dod â’u hoff lyfr i’r ysgol, neu wisgo fel cymeriad o lyfr. Yn ogystal â dathlu llyfrau, mae’r diwrnod hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd darllen fel sgìl hanfodol ar gyfer byw bywyd llawn.

Meddai Angharad Tomos, Rheolwr Prosiectau Hyrwyddo Darllen gyda Chyngor Llyfrau Cymru, sy’n cydlynu’r cynllun yng Nghymru: "Rydym wrth ein boddau fod Ben a Jade wedi cytuno i ymddangos ar bosteri Diwrnod y Llyfr eleni. Mae’r ddau yn sêr yn eu gwahanol feysydd, ac yn ysbrydoliaeth i blant a phobl ifanc ledled Cymru. "Mae Diwrnod y Llyfr nid yn unig yn dathlu llyfrau, ond hefyd yn dangos pwysigrwydd darllen er mwyn pleser; o lyfrau a chylchgronau i bapurau newydd a’r we, mae darllen yn sgìl sy’n effeithio ar ein bywydau bob dydd. Mae’n holl bwysig fod plant yn cael eu hysbrydoli i ddarllen, ac rydym yn ddiolchgar i Ben a Jade am arwain y ffordd."

Cefnogir ymgyrch Diwrnod y Llyfr yng Nghymru gan y llyfrwerthwyr Waterstones. Meddai Chris Laister-Smith, ar ran y cwmni: "Mae Waterstones yn falch o’r cyfle i gefnogi’r digwyddiadau a’r gweithgareddau a drefnir i ddathlu Diwrnod y Llyfr yng Nghymru. Dros y tair blynedd ddiwethaf rydym wedi defnyddio’r arian a godwyd trwy werthiant bagiau plastig yn ein siopau i bwrpas hyrwyddo darllen. Mae Diwrnod y Llyfr yn codi ymwybyddiaeth o’r pleser mae pobl yn ei gael trwy ddarllen, ac mae’r gweithgareddau a drefnir yn dod â llyfrau a darllen yn fyw i filoedd o blant Cymru."

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com