Stori Sydyn

Llyfrau byr, cyffrous, wedi'u hanelu at oedolion sy'n cael trafferth i ddarllen neu wedi colli'r arfer o ddarllen. Maen nhw'n wych hefyd ar gyfer darllenwyr sy'n brin o amser!

Cyhoeddi teitlau Stori Sydyn 2016

Dyma'r arlwy ar gyfer 2016, sydd nawr ar gael:

Teitlau Cymraeg (Y Lolfa)
Y Gosb - Geraint Evans
Gorau Chwarae Cydchwarae - Dylan Ebenezer

Teitlau Saesneg (Accent Press)
The Paratrooper's Princess - Horatio Clare
Rugby Dads - Jos Andrews

Stori Sydyn 2016 Quick Reads

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, fydd yn lansio'r teitlau'n swyddogol a hynny yn Oriel adeilad y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Iau, 25 Chwefror.

Cyhoeddir teitlau Stori Sydyn 2016 gan Y Lolfa ac Accent Press, gyda llyfrau gan Dylan Ebenezer y darlledwr chwaraeon, Geraint Evans y nofelydd poblogaidd, y newyddiadurwr a'r awdur arobryn Horatio Clare a'r ysgrifenwraig chwaraeon Jos Andrews. Mae'n ddetholiad amrywiol a fydd, gobeithio, yn apelio at y rheini a all fod yn gyndyn o ddarllen fel arfer. Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, fydd yn lansio'r teitlau'n swyddogol a hynny yn Oriel adeilad y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Iau, 25 Chwefror.

Yn y gyfres eleni, ceir tair cenhedlaeth o arwyr rygbi Cymru yn sôn am eu rôl fel tadau, ar ac oddi ar y maes, yn ogystal â stori am ferch sydd wedi ei threisio ac sydd am ddial yn ei ffordd ei hun. Bydd llyfr arall yn dilyn helyntion milwr ifanc sy'n syrthio mewn cariad â newyddiadurwraig ond y mae ei anallu i ddarllen ac ysgrifennu yn rhwystr iddo yn ei berthynas newydd. Cawn stori hefyd am hanes tîm pêl-droed Cymru wrth iddo deithio Ewrop gan geisio claddu siom, poen a methiant.

Bydd pedwar teitl newydd yn cael eu cyhoeddi fel rhan o'r fenter sy'n dathlu ei degfed pen-blwydd eleni, dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg. Gydag un o bob chwech oedolyn yn cael trafferth darllen, mae ymgyrch Stori Sydyn yn ceisio chwalu'r rhwystrau ac annog pobl Cymru i ddarllen drwy gynhyrchu llyfrau byr a bachog sydd ar gael o lyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar-lein am £1 yn unig.

Dywedodd Angharad Tomos o'r Cyngor Llyfrau:

'Mae'r Storïau Sydyn yn llyfrau byr a sionc sy'n cynnwys llai na 100 tudalen, ac wedi eu hysgrifennu'n arbennig ar gyfer pobl sy'n dymuno gwella eu sgiliau a'u hyder wrth ddarllen. Drwy gynnig llyfrau cryno a darllenadwy rydym yn gobeithio codi hyder darllenwyr a dangos y gall darllen fod yn weithgaredd llawn hwyl ac ysbrydoliaeth i bawb.'

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com